$35.00

Ρώσσικη Σμάλτινη Εικόνα του Αγίου Μάρκου Σχέδιο Στρογγυλό
[Enamel_St_Ma]

Σμάλτο Εικόνα Χειροποιήτο
Η Σμάλτινη Είκονα είναι από παραγγελία για Λειψανοθήκη. Μπορεί να γίνει παραγγελία καθώς έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε ειδική παραγγελία για οποιοδήποτε άλλον Άγιο και σε άλλη διάσταση.

Σχέδιο: Στρογγυλό
Διάμετρος: 16mm

Κριτικές