$67.00

Πολυσταύρι Ορθόδοξο Μοναχικό Σχήμα
[Polistavri]

Πολυσταύρι Ορθόδοξο Μοναχικό Σχήμα
Περίμετρος 170cm
Διάμετρος 55cm

Πολυσταύρι (ανάλαβος). Το πολυσταύρι φοριέται σταυρωτά πάνω στους ώμους μας. αυτό σημαίνει ότι βαστάζουμε το σύμβολο του σταυρού στους ώμους μας, καθώς λέει: «Άρον τον σταυρόν σου και ακολούθει μου»(Ματθ.16,24). Και τι άλλο σημαίνει ο σταυρός παρά τέλεια νέκρωση, που κατορθώνεται μέσα μας με την πίστη μας στο Χριστό; Γιατί η πίστη , όπως λέει πάλι στο Γεροντικό, περιορίζει όλα τα εμπόδια και μας ελευθερώνει το δρόμο για την άσκηση, που μας οδηγεί σ' αυτήν την απόλυτη νέκρωση. Δηλαδή, να αποκόψει κανείς τον εαυτό του απ' όλα τα κοσμικά πράγματα και τις υποθέσεις. Κι αν άφησε γονείς, ν' αγωνιστεί και εναντίον της επιθυμίας γι' αυτούς. Το ίδιο και αν άφησε χρήματα ή κτήματα. Και για κάθε πράγμα που αρνήθηκε κανείς, πρέπει ν' αρνηθεί και την επιθυμία του, όπως ακριβώς έχουμε ήδη πει. Και αυτή είναι η τέλεια αποταγή.

Κριτικές